top of page

 לרמת גן לבית של דוד ששיפץ את המרפסת שלו, הגענו לשיפוץ של קיר מחופה 

בעץ שיתן אוירה טבעית ובניה של פרגולת עץ בשילוב ברזל תלויה ללא רגלים

bottom of page